Spektrometry do identyfikacji ciał lotnych i stałych

Służby celne i policja wykorzystują różnego typu urządzenia, które ułatwiają identyfikację substancji, korzystają z nich także służby ratownictwa chemicznego, straż pożarna, służby związane z bezpieczeństwem.

W użyciu znajdują się spektrometry do identyfikacji nieznanej substancji, mogą być to przykładowo urządzenia, które wykrywają substancje wybuchowe, narkotyki, materiały potencjalnie niebezpieczne.

Spektrometry do identyfikacji ciał lotnych i stałych

Identyfikacja narkotyków i materiałów wybuchowych

Obecnie wykorzystuje się urządzenia przenośne, łatwe w użyciu, które pozwolą na szybką identyfikację substancji różnego typu. Dostępne są również przenośne chromatografy gazowe, które pozwalają na szybką identyfikację związków lotnych oraz pół lotnych. Są to urządzenia wyposażone w spektrometr pozwalający na uzyskanie wyników w czasie krótszym niż 10 minut. Aparaty tego rodzaju charakteryzują się intuicyjną obsługą, mogą wykrywać różnego rodzaju związki organiczne, chemikalia. Dodatkowo urządzenie może mierzyć także stężenie, urządzenie jest łatwe w obsłudze, wykorzystywane jest przez różne służby, przykładowo ratowników chemicznych, wojsko, straż pożarną. Przenośny chromatograf pozwala także na wykrycie poszczególnych substancji chemicznych, co przedstawiane jest na czytelnym wyświetlaczu.

Spektrometry mogą służyć także do wykrywania narkotyków oraz materiałów wybuchowych w terenie, w trudnych warunkach. Nowoczesne spektrometry bezbłędnie identyfikują różnego typu środki odurzające, takie jak dopalacze oraz narkotyki. Laser skierowany na próbkę w ciągu kilku sekund pozwala na zidentyfikowanie materiałów. Dodatkowo spektrometry mają wgrane duże biblioteki, bazy popularnych materiałów oraz substancji, dzięki czemu można również poznać nazwę potoczną, a nie tylko skład chemiczny.

Dzięki temu identyfikacja narkotyków jest obecnie bardzo łatwa, dostępnych jest kilka różnych rodzajów spektrometrów, które wykorzystywane są przez służby. Dużą zaletą jest mobilność, można wykorzystać je podczas patrolu, aparat natychmiast rozpoznaje wiele różnych narkotyków, środków odurzających oraz psychotropowych.