Jakimi czynnościami zajmuje się komornik?

Prawo to bardzo rozległa dziedzina ludzkiego życia, która obejmuje wiele różnych przepisów, nakazów czy też postanowień.

Nic więc dziwnego, że w Polsce działalność prowadzi wielu fachowców mogących się pochwalić szerokim wykształceniem oraz sporym doświadczeniem w sektorze prawnym. Do grona takich osób zaliczają się urzędnicy państwowi, jakimi są komornicy. Prowadzą oni kancelarie specjalizujące się w wykonywaniu różnych czynności prawnych, które wiążą się bardzo często z przymusem względem osób i podmiotów dotkniętych takimi interwencjami. Warto uzyskać więcej informacji na temat tego czym zajmują się komornicy sądowi.

Jakimi czynnościami zajmuje się komornik?

Komornicy i ich działalność – podstawowe informacje

Przede wszystkim zadaniem komornika sądowego jest odzyskiwanie należności zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym. Oznacza to, że tacy urzędnicy mają prawo zajmować nieruchomości, ruchomości, konta bankowe, pensje i inne składniki majątku do stopnia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Egzekucja może być przymusowa, ale w wielu przypadkach dłużnicy sami kontaktują się z komornikiem i spłacają zadłużenie w sposób, który jest dla nich najmniej uciążliwy.

Istnieją też sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie eksmisji. Zwykle dotyczy to nieuczciwych osób wynajmujących lokale mieszkalne albo firmowe, które nie płacą za użytkowane lokum. Czasami wiąże się to z koniecznością opuszczenia domu zajętego przez bank, itp. W takich sytuacjach komornik na prawo nawet wejść do domu ze ślusarzem, który rozwierci zamki (na koszt dłużnika). Następnie dokonane zostanie opróżnienie lokalu polegające na wyprowadzce danej osoby wraz z jej mieniem.

Oczywiście komornicy mogą ustalać majątek dłużników, dostarczać ważną korespondencje oraz realizować inne postanowienia organów sądowych. Więcej informacji na temat konkretnych zakresów działalności danych komorników, można znaleźć na ich stronach internetowych, takich jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/. Ich poszukiwanie nie jest na szczęście niczym skomplikowanym ani czasochłonnym.