Kiedy pracownik może utracić zdolność do wykonywania zawodu?

To czy nadajemy się do wykonywania określonego zawodu, determinują nie tylko nasze umiejętności, ale także predyspozycje zdrowotne.

Dlatego przed podjęciem pracy, a także w okresie zatrudnienia, pracownik poddawany jest badaniom, które wieńczą się wydaniem orzeczenia lekarskiego. Za tę procedurę odpowiedzialny jest lekarz medycyny pracy. Zdarza się jednak, że badania wykazują, że dany pracownik nie jest zdolny do wykonywania określonej pracy. Czy wtedy definitywnie musi on pożegnać się z pracodawcą?

Badania lekarskie dla pracowników – kiedy są przeprowadzane?

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zawartej w Kodeksie Pracy pracodawca jest zobowiązany do skierowania pracownika na badania lekarskie wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne

Na badania wstępne muszą udać się wszyscy pracownicy, którzy są przyjmowaniu na dane stanowisko poza tymi, którzy mają być przyjęciu do tego samego pracodawcy lub do innego, gdy nie minęło 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy i gdy okażą oni aktualne orzeczenie lekarskie.

Wstępne badania lekarskie obowiązują także tych pracowników, którzy są przenoszeni na stanowiska, z którymi wiąże się praca w uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.

Badania okresowe

Okresowe badania lekarskie obowiązują wszystkich pracowników, których orzeczenia lekarskie stały się nieważne ze względu na upłynięcie terminu ich obowiązywania. Natomiast to, jak często powinny być wykonywane zależne jest od warunków panujących w danym miejscu pracy. Częstotliwość badań jest określona w rozporządzeniu z dnia 30 maja 1996 r. wydanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Czynniki, które brane są pod uwagę to m.in.: monotonia pracy, hałas, drgania mechaniczne, a także inne niekorzystne dla człowieka warunki psychospołeczne.

Badanie kontrolne

Jeśli pracownik zachoruje i w związku z tym przez ponad 30 dni jest niezdolny do wykonywania swych obowiązków pracowniczych, to jego orzeczenie, które wydaje lekarz medycyny pracy, , staje się nieważne. Wtedy właśnie pracodawca jest zobowiązany do skierowania go na badania kontrolne.

Utrata zdolności do wykonywania zawodu a orzeczenie lekarskie

Pracownik, który został poddany badaniu wstępnemu, okresowemu lub kontrolnemu, podczas którego ujawniły się jego przeciwwskazania zdrowotne, może spodziewać się, że pracodawca może wypowiedzieć jego umowę o pracę, uwzględniając okres wypowiedzenia. Przykładowo, lekarz medycyny pracy może orzec, że pracownik nie jest zdolny do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m i może być to czynnik, który przekreśla jego szansę na pozostanie na danym stanowisku